SUOMEKSI
IN ENGLISH

Suomen Kääpiösnautserikerho ry - Finska Dvärgschnauzerklubben rf

SKSK ry:n Ansiomerkkisäännöt

Ansiomerkkisäännöt

Ansio- sekä harrastusmerkkien myöntämisestä päättää Suomen Kääpiösnautserikerhon kerhon hallitus joko omasta aloitteestaan tai kerhon jäsenen (vähintään kaksi) esityksestä. Ansiomerkkiesitykset perusteluineen tulee toimittaa hallitukselle vuosittain ajoissa, vähintään kahta kuukautta ennen vuosikokousta.  Ansiomerkin saajan on täytettävä hallituksen vahvistamat vaatimukset. Hallituksen päätöksen on oltava yksimielinen ja esityksen on oltava kokouksen esityslistassa. Ansiomerkit jaetaan vuosikokouksessa ja niiden saajat perusteluineen julkaistaan kerhon lehdessä. Poikkeuksena tästä on harrastusmerkki, jota voi anoa vuoden aikana ja joka voidaan jakaa muussa kerhon tilaisuudessa.

HARRASTUSMERKKI
SKSK:n harrastusmerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on omalla työpanoksellaan edesauttanut kerhon toimintaa ja toiminut ansiokkaasti kerhon hyväksi. Tällaiseksi toiminnaksi katsotaan mm. yhdistyksen tapahtumien järjestäminen ja/tai avustaminen SKSK:n järjestämissä tapahtumissa, kerhon edustaminen sekä yleinen aktiivinen toiminta kerhon ja jäsenistön hyväksi.

HOPEINEN ANSIOMERKKI
SKSK:n hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää kerhon jäsenelle, joka on toiminut aktiivisesti kerhon hyväksi vähintään viiden vuoden ajan. Tällaiseksi toiminnaksi katsotaan mm. aktiivinen työskentely hallituksessa tai sen asettamassa toimikunnassa tai muussa kerhon työtä tukevassa luottamustehtävässä. Henkilön on pitänyt ottaa aktiivisesti osaa erilaisiin SKSK:n tapahtumiin tai tapahtumiin, joiden järjestelyihin kerho on osallistunut. Tapahtumiin osallistuminen on oltava sellaista, että henkilö tuo selvästi esiin edustavansa Kääpiösnautserikerhoa. Ansiomerkki voidaan myöntää huomionosoituksena hallituksen päätöksellä myös henkilölle, joka ei täytä jotain yllä olevista kriteereistä. Ansiomerkin voi saada vain kerran.

KULTAINEN ANSIOMERKKI
SKSK:n kultainen ansiomerkki voidaan myöntää kerhon jäsenelle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti ja aktiivisesti kerhon hyväksi pitkäaikaisesti (vähintään 10 vuotta). Tällaiseksi toiminnaksi katsotaan mm. aktiivinen työskentely hallituksessa tai sen asettamassa toimikunnassa tai kerhon johtotehtävissä sekä muussa kerhon työtä tukevassa luottamustehtävässä. Henkilön on pitänyt ottaa aktiivisesti osaa erilaisiin SKSK:n tapahtumiin tai tapahtumiin, joiden järjestelyihin kerho on osallistunut. Tapahtumiin osallistuminen on oltava sellaista, että henkilö tuo selvästi esiin edustavansa Kääpiösnautserikerhoa. Myös ansiokas kasvatustoiminta ja/ tai toiminta kääpiösnautseri-rodun hyväksi katsotaan ansiomerkin arvoiseksi toiminnaksi. Ansiomerkki voidaan myöntää huomionosoituksena hallituksen päätöksellä myös henkilölle, joka ei täytä jotain yllä olevista kriteereistä. Ansiomerkin voi saada vain kerran.
Lisäksi kerhon hopeisen ansiomerkin saamisesta on täytynyt kulua vähintään viisi vuotta.

KUNNIAJÄSENYYS
Kunniajäsenyys voidaan myöntää kerhon jäsenelle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti ja aktiivisesti kerhon hyväksi vähintään 10 vuotta. Tällaiseksi toiminnaksi katsotaan mm. aktiivinen työskentely hallituksessa tai sen asettamassa toimikunnassa tai kerhon johtotehtävissä sekä muussa kerhon työtä tukevassa luottamustehtävässä. Henkilön on pitänyt ottaa aktiivisesti osaa erilaisiin SKSK:n tapahtumiin tai tapahtumiin, joiden järjestelyihin kerho on osallistunut. Tapahtumiin osallistuminen on oltava sellaista, että henkilö tuo selvästi esiin edustavansa Kääpiösnautserikerhoa. Mukaan luetaan myös ansiokas kasvatustoiminta ja/ tai toiminta kääpiösnautseri-rodun hyväksi.  Kunniajäsenyys voidaan myöntää huomionosoituksena hallituksen päätöksellä myös henkilölle, joka ei täytä jotain yllä olevista kriteereistä.
Kunniajäseneksi nimettävä on aiemmin palkittu SKSK:n kultaisella ansiomerkillä. Kunniajäsenyys on samalla vapaa ainaisjäsenyys täysin äänioikeuksin. Kunniajäsenyyden osoituksena on kunniakirja.

Näitä sääntöjä voi muuttaa vain SKSK ry:n hallituksen yksimielisellä päätöksellä.
 

Säännöt hyväksytty SKSK ry:n hallituksen kokouksessa 15.08.2013
(harrastusmerkkisääntö päivtetty 17.3.2019 vuosikokouksen päätöksellä)