SUOMEKSI
IN ENGLISH

Suomen Kääpiösnautserikerho ry - Finska Dvärgschnauzerklubben rf

Kerho

 

Kääpiösnautsereiden oma yhdistys perustettiin vuonna 1995 ja sen nimeksi tuli Suomen Kääpiösnautserikerho ry (SKSK). Suomen Kennelliitto myönsi yhdistykselle rotujärjestön oikeudet vuonna 2010.
Suomen Kennelliiton laatiman rotujärjestön ohjesäännön mukaan SKSK

 • harjoittaa kääpiösnautsereita koskevaa valistus- ja tiedotustoimintaa sekä pyrkii aktiivisesti keräämään rodun harrastajat yhdistyksensä ja järjestäytyneen kenneltoiminnan
  piiriin syventääkseen heidän rotu- ja kenneltietouttaan.
   
 • ohjaa kääpiösnautsereiden jalostusta harjoittamalla jalostusneuvontaa jalostustoimikunnan avulla. Jalostustoimikunnan nimittää kerhon hallitus.
   
 • huolehtii rodulle laaditun jalostuksen tavoiteohjelman ajantasaisuudesta.
   
 • tekee yhteistyötä muiden snautseri-pinserirotujen yhdistysten jalostustoimikuntien ja SKL:n jalostustieteellisen toimikunnan kanssa jalostustyön kehittämiseksi.
   
 • järjestää kääpiösnautsereiden jalostustarkastustoimintaa sekä toimii hyvässä yhteistyössä rotunsa piirissä toimivien kasvattajien kanssa.
   
 • tarjoaa jalostukseen tarvittavaa perustietoa julkaisemalla vuosittain kääpiösnautsereiden jalostusta koskevaa aineistoa kuten näyttely- ja koetuloksia sekä rekisteröinti- ja terveystietoja.
   
 • kartoittaa kääpiösnautsereiden terveystilannetta, jakaa tietoa perinnöllisten ja muiden rodussa esiintyvien sairauksien vastustamiseksi ja seuraa PEVISA-ohjelman* tavoitteiden toteutumista.

  *PEVISA eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma tuli kääpiösnautsereiden osalta voimaan 1.1.2011 alkaen koskien silmäsairauksia.

SKSK:n toiminnasta vastaavat hallitus, jalostustoimikunta ja muut hallituksen tarpeen mukaan nimittämät toimikunnat. Hallitus valitaan vuosikokouksessa, jolloin erovuorossa on puolet hallituksen kuudesta jäsenestä sekä puheenjohtaja joka toinen vuosi.Yhdistyksen sääntöihin voi tutustua yhdistyksen kotisivuilla www.kaapiosnautseri.fi.

SKSK alkoi julkaista omaa neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Kääpiösnautseri-nimistä jäsenlehteä vuonna 1996.
Koska kääpiösnautsereiden rekisteröintimäärä on viime vuosina jäänyt alle 1000 kappaleen on rotujärjestöllämme Suomen Kääpiösnautserikerholla oikeus järjestää kaksi(2)  erikoisnäyttelyä vuosittain.

SKSK:n jäsenmäärä vuosina 1995-2010 on kehittynyt seuraavasti: vuoden 1996 lopussa jäseniä oli 151, vuoden 2000 lopussa 720 ja vuoden 2010 lopussa 1599.

Jäsenmäärät vuosittain:
2017    1521
2016    1536   
2015    1592  
2014    1722   
2013    1571   
2012    1519

Yhdistys järjestää jäsenilleen erilaista toimintaa. Useimpina vuosina on järjestetty kääpiösnautseripäivä, jossa jalostustoimikunta on esitellyt edellisen vuoden tilastoja ja terveystilannetta. Siellä on myös pyritty sopimaan yhteisistä periaatteista rodun jalostuksessa. Jäsenille pyritään järjestämään vuosittain myös esim. kesäleiri, luentoja, trimmauskursseja, koulutuksia (mm. agilityä) ja silmätarkastuksia. 

Yhdistyksellä on myös alueellista toimintaa.